logo
Vážení klienti a přátelé ES,
oblast výstavby rodinných domů a bytů čeká několik silných vlivů, které negativně od roku 2012 ovlivní ceny nového bydlení. Jde o skutečně mimořádnou okolnost s výrazně silným dopadem. Situace je tak podstatná, že jsme se rozhodli k ní vydat toto upozornění.
Tomáš Radolf - redaktor
line
rychlí ušetří
line
logo male ZVÝŠENÍ DPH
Shodou okolností se v roce 2012 potká několik negativních vlivů. Zásadním vlivem bude zvýšení spodní hranice DPH. Vláda již schválila zvýšení spodní hranice daně z přidané hodnoty. Premiér Nečas toto zvýšení odhaduje až k hranici 17 procent.
Takto razantní nárůst DPH zvýší skokově ceny domů o 8% jen prostým zaúčtováním zvýšené daně. Následně nárůst sazby DPH zvýší i ceny energií a tím režii staveb a výrobu stavebních materiálů. Cena stavebních materiálů je na ceně energií velmi závislá. Zvýšení DPH o 8% se tak v ceně domu promítne hned několikrát. Celkový nárůst očekáváme v hodnotě cca 12%.


Například cena domu Ekonomik N14/1 vzroste tímto jedním vlivem o 360.000,- Kč.

Peníze získané ze zvýšení DPH plánuje vláda použít na financování důchodové reformy. Nutnost důchodové reformy je přímo akutní, nelze tedy předpokládat, že by vláda od záměru zvýšení DPH ustoupila.
Viz článek Maximální služba
logo male MOŽNÝ KONEC DOTAČNÍHO PROGRAMU
ZELENÁ ÚSPORÁM
Vedle zvýšení DPH nás pak bohužel čekají i další negativní vlivy. Druhým nepříjemným vlivem od roku 2012 může být ukončení dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Naše zdroje z ministerstva potvrdily jednání o možnosti ukončení tohoto programu. Prostředky do tohoto dotačního programu získala Česká republika prodejem přebytečných emisních povolenek. Pokud dojde ke zrušení programu, mají být zbývající prostředky využity k obnově panelových domů v programu PANEL.
V programu ZELNÁ ÚSPORÁM pro své klienty čerpáme dotace na tepelná čerpadla dle typu 50.000,- Kč či 75.000,- Kč. Pokud možnost této dotace zmizí, dojde od roku 2012 k dalšímu zvýšení ceny domů.


V případě Ekonomiku N14/1 tedy již půjde o zvýšení ceny
360.000,- Kč + 75.000,- Kč = 435.000,- Kč.

Při zrušení programu ZELENÁ ÚSPORÁM pak pochopitelně zanikne i dotace 320.000,- Kč na pasivní domy.
Viz článek Maximální služba
logo male ZVÝŠENÍ CEN MATERIÁLŮ
Třetím podstatným vlivem, který zvýší ceny domů stavěných po roce 2011, bude zvýšení ceny materiálů. Čeští výrobci materiálů byli zvyklí zvyšovat své ceny v průměru o 7% ročně. Vlivem ekonomické krize v letech 2008 až 2010 nebylo možné toto zvyšování cen standardně uplatnit. Ceny materiálů jsou tedy zadržené. Výrobci čekají na oživení trhu k tomu, aby skokově upravili ceny svých výrobků.
V druhé polovině roku 2010 již zažíváme zásadní oživení zájmu klientů. Je vysoce pravděpodobné, že tato zvýšená poptávka povede v letech 2011 a 2012 ke zvýšení cen většiny stavebních materiálů. Tento vliv na cenu odhadujeme okolo 5%.


V případě domu Ekonomik N14/1 tedy půjde o součet vlivů 360.000,- Kč + 75.000,- Kč + 150.000,- Kč = 585.000,- Kč.

Viz článek Maximální služba
logo male DEREGULACE NÁJEMNÉHO
Čtvrtým zásadním vlivem, který není možné pominout, bude masivní deregulace nájemného. Deregulace nájemného přinese mnoha lidem užívající nájemní byty rozčarování z tržní ceny nájemného. Mnoho takto postižených nájemníků začne svůj nový tržní nájem konfrontovat s možností platit hypotéku za kvalitní bydlení ve vlastním domě či bytě.
V době krize se prakticky zastavila příprava nových lokalit pozemků. Banky takové projekty zcela odmítají financovat. Stavební parcely byly jedinou komoditou v realitách, která ani v krizi neztrácela svoji hodnotu. Nedostatek nových developerských projektů může vést ke skokovému zvýšení cen pozemků. ES čerpají svoji zkušenost z polského trhu, kde se ceny stavebních pozemků během roku zvýšily o 100%.
Deregulace nájemného může přinést velké množství zájemců o nové pozemky v době, kdy se nové lokality nepřipravují. Vysoká poptávka tak může vyšroubovat cenu pozemků.
Viz článek Maximální služba
logo male REGULATIV EU - HYPOTÉKA JEN PRO MAJETNÉ
Vlivem pátým a zároveň nejděsivějším může být vliv Evropské komise. Česká média nevěnovala bohužel žádnou pozornost zcela zásadní zprávě přicházející z Bruselu. Evropská komise schválila závazný předpis pro poskytování hypotéčních úvěrů. Tímto předpisem Evropská komise zavazuje všechny členské státy EU k jednotné metodice poskytování hypoték. Předpis má být pro všechny členy závazný, Česko nevyjímaje.
Podstatou regulace je děsivá podmínka poskytovat hypotéční úvěry pouze na hodnotu 40% ceny nemovitosti. Nově tedy nebude možné poskytnout hypotéku na 100% ceny, jak je dnes velmi časté, nebude možné poskytnout hypotéku na 70% ceny, jak je pro banku velmi bezpečné, nebude možné půjčit ani na polovinu ceny nemovitosti. Evropská komise se rozhodla, že tou jedině správnou a možnou hypotéční půjčkou je 40% ceny.
Předpis je bohužel vydaný jako závazný pro všechny členské státy EU. Nedojde-li k velkému třesku, který by strategii Evropské komise změnil, dojde během několika dalších let k naprosté devastaci trhu hypotéčních úvěrů. Většina dnešních klientů by za takovýchto podmínek již svůj dům nemohla postavit. Navrhovaný zákon bude požehnáním pro nájemní bydlení a pohromou pro bydlení ve vlastních domech.
Viz článek Maximální služba
line
logo male RYCHLÍ UŠETŘÍ
S ohledem na nepříznivé vlivy očekávané od roku 2012 doporučují Ekonomické stavby svým klientům zahájit proces přípravy stavby a stavby samotné co možná nejdříve. Programy zahájené do konce roku 2010 se s vysokou pravděpodobností změnám roku 2012 vyhnou.
line
ČLÁNEK ŘEDITELE ES PANA MENCLA K REGULACI HYPOTÉK Z EU
Viz článek ředitele ES pana Mencla v časopisu Ekonom
ČLÁNEK KE ZVÝŠENÍ DPH
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/dane/clanek.phtml?id=678734
line
Další novinky
logo male Nový katalog domů
Letošní rok se stal časem nových myšlenek, programů a originálních domů. Proto Vám tyto nové trendy přinášíme v novém katalogu Ekonomických staveb. Nezapomeňte si nový katalog objednat na našich webových stránkách.
Viz http://www.ekonomicke-stavby.cz/esp/kon_fka.php
katalog
Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 12.10.2010.
Aktualizováno: 11.10.2010
EKONOMICKÉ STAVBY a.s., Ke Křižovatce 466
330 08 Zruč - Senec, tel./fax: +420 377 825 782

www.ekonomicke-stavby.cz
reference